นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การดูแลตนเองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Ico48

รู้สึกเจ้าของบันทึกนี้จะหล่อสุดนะคะ อิ อิ

ขอให้คุณความดีของชาวม.อ.ทุกๆคนโปรดคุ้มครองทุกๆชีวิตให้ปลอดภัย ถ้าเราระมัดระวังเต็มที่ มีสติทุกขณะ จะเกิดอะไรขึ้นก็คงต้องเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆเกินกว่าที่เราจะกำหนดได้ก็ต้องเผชิญหน้ากับมันนะคะ