นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กฎที่อาจถูกละเลยได้บ้าง

Ico48

ในความเป็นจริง นักท่องเที่ยวที่จะขับรถในไทยได้ต้องมีใบขับขี่สากล

ซึ่งในเมืองนอกจะเข้มมาก