นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แชร์ต้องการอะไรมากกว่ากัน ระหว่างคนเขียน หรือ คนอ่าน

Ico48

รู้สึกว่าที่ออกแบบมาตอนแรก นั้น ต้องการให้คนใน ม.อ. เขียน บันทึกประสบการณ์การทำงาน เพื่อทำเป็น KM

เพราะว่า ส่วนมาก คนใน ม.อ. เองจะไปเขียนใน gotoknow

แล้ว คราวนี้อยากจะรวบรวมองค์ความรู้ที่เขียนเข้ามาเป็นฐานข้อมูลหนึ่งของ ม.อ. จะได้แยยกออกมาจาก Gotoknow มีการแก้ไขดัดแปลง code เพื่อเชื่อมต่อกับระบบเมลของมหาวิทยาลัย

แต่คราวนี้มันได้ผลในช่วงแรกๆ ต่อมาช่วงหลังๆ ก็เป็นอย่างที่เห็น