นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แชร์ต้องการอะไรมากกว่ากัน ระหว่างคนเขียน หรือ คนอ่าน

Ico48

อ่านจนจบแล้ว

อ่านเข้าใจเรื่อง

ไม่ได้อ่านเอาเรื่อง

ยังคง เขียนนั้นแหละ

ไม่โยนผ้ายอมแพ้

หากยังไม่หมดมุก 555