นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 CSR ของ SEC กับแนวโน้ม CSR 2557

Ico48

ผมมองว่าองค์กรในบ้านเราน้อยมากที่จะให้ความสำคัญกับ  CSR "ภายใน"

ส่วนใหญ่จะเน้น imaging 

อิอิอิ

 

เราเอง