นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มองโลกในแง่ดี

Ico48

และขอบคุณแม้ว่าแชร์จะช้ากว่าเราจะเข้ามาอ่านได้

เพราะนั่นหมายความว่า บันทึกของบุคลากรของเรากำลังเพิ่มขึ้นๆ ทุกที..อิอิ..

เนื้อหาเต็ม: มองโลกในแง่ดี