นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล็ก ๆ ว่าด้วยการประเมินคุณภาพภายใน

Ico48

กองบริการการศึกษา จะประเมินวันที่ 6-7 พ.ย. 50 ค่ะคุณ หยกมณี...เมื่อวานนี้คุยกับท่านประธาน ได้จัดทำรายละเอียดการประเมินออกมาแล้ว...ค่ะ...