นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 HPLC: การตั้งชื่อ Subdirectory

Ico48

โตะจายโหมดเยย

อิอิอิ

อะไรขึ้นมาแดง ๆ หน้าจอ มือสั่น ตามัว เหงื่อตก

อิอิอิ

ขอเวลาทำใจก่อนเดี๋ยมา

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: HPLC: การตั้งชื่อ Subdirectory