นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตรวจสุขภาพปี 2557

Ico48
sukit (Recent Activities)
01 July 2014 10:16
#98900

เป็นอย่างที่พี่โอ๋-อโณว่าครับ You are what you eat

เนื้อหาเต็ม: ตรวจสุขภาพปี 2557