นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นักวิ่งใจเกินร้อย

Ico48

กด Like

“ถ้าปีหน้าฉันยังอยู่ละก็ ฉันจะฝึกให้ดีกว่านี้ และพยายามทำให้ดีกว่านี้อีก”

เนื้อหาเต็ม: นักวิ่งใจเกินร้อย