นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "ตัวปัญหา" ที่มาของไคเซ็น (ปิด)

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
26 June 2014 11:21
#98829

คนนะน้อง ๒ ใย ไม่ใช่รถจะได้มีตัว TOP 

 

อิอิอิ

 

ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข อยู่ที่ว่าจะมองมุมไหน การเปลี่ยนมุมมองหลายครั้งที่ทำให้เห็นทางสู่ความสำเร็จได้ง่าย

ปัญหาคือการพัฒนา

ปัญหาคือโอกาส

อิอิอิ

พ้มไม่มีปัญหาไหร

อิอิอิ

เราเอง