นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บล็อกใหม่ลำดับที่ 8: ไคเซ็นของใยมะพร้าวฯ

Ico48

ดีครับ ช่วยกันเขียนช่วยกันแชร์ เพราะไคเซ็นเหมาะกับบริบทของหน่วยงานขนาดเล็กมากเลย โดยเฉพาะในประเด็น การพัฒนาคน