นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เก็บตัวอย่าง Syntax Table of Frequencies ใช้กับ SPSS รุ่นใหม่ๆ

Ico48

บางเมนูก็ไม่มีใน version ใหม่ๆ ครับ ขออภัยครับ จริงกะว่าจะบันทึกแล้วซ่อนไว้ครับ