นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Mass (MAT 95XL) : สาเหตุที่ 9 ไม่เจอพีค สารมาตรฐาน

Ico48
ServiceMan (Recent Activities)
19 June 2014 08:12
#98711

ปิดแล้วอย่าลืมเปิด เปิดแล้วอย่าลืมปิด :)