นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 6 ความเชื่อผิด ๆ

Ico48

แสดงว่าถ้าจะชวนบายศรีไปกินข้าว บายศรีจะไม่ค่อยอยากจะไป ชิมิ (ยกเว้นจะชวนใครบางคนไปด้วย)

เนื้อหาเต็ม: 6 ความเชื่อผิด ๆ