นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขบวนพาเรดของ ตัววัดผล KPI

Ico48

อ่านแล้ว เหนื่อยแทนคนทำเลยค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ