นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ต้นอ่อนทานตะวัน ผักทางเลือกคนรักสุขภาพ

Ico48

คะ..อาจารย์หมวกเหลือง ประโยชน์มากมายกันเลยทีเดียว