นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันได 9 ขั้น แห่งการเข้าใจตนเอง

Ico48

ดีจังมีสิ่งดี ๆ จากข้อความมาให้อ่านกัน เราก็มีแนะนำ เพราะเพิ่งพา นศ. ออก พื้นที่ พร้อมกับการเจริยวิปัสสนาด้วยกัน ที่ตรังนี้เองคะ ที่ www.mtt4.com สำนักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต ลองดู เราหาความสุขที่แท้จริงด้วยตัวเราเองอย่างง่าย ๆ สบาย ๆ เผื่อเป็นประโยชน์ผ่าน web ลองเข้าไปศึกษาดูนะคะ