นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ที่ไหนก็เหมือนๆกัน

Ico48
สุพัตรา วิจิตรโสภา [IP: 192.168.66.23]
16 พฤษภาคม 2557 11:04
#98257

เห็นดว้ยค่ะ ผู้มาติดต่อใช้บริการคือพระเจ้า อย่าลืมเพิ่มความเอื้ออาทร และความจริงใจในการให้บริการด้วยนะคะ

เนื้อหาเต็ม: ที่ไหนก็เหมือนๆกัน