นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ที่ไหนก็เหมือนๆกัน

Ico48

สู้ สู้ และพร้อมรบ ค่ะ

เนื้อหาเต็ม: ที่ไหนก็เหมือนๆกัน