นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กรณีที่เลือกรับบำนาญ ใครเบิกค่ารักษาพยาบาลได้บ้าง

Ico48
แพร [IP: 27.55.164.92]
15 พฤษภาคม 2557 09:20
#98223

เพิ่งโทรถามกรมบัญชีกลางมาคะ ถ้าเกิดข้าราชการเสียชีวิต ภรรยาซึ้งมีชีวิตอยู่ก็หมดสิทธิ์รักษาพยาบาลกับกรมบัญชืกลาง

ใครรู้รายระเอียดรบกวนบอกทีนะคะ