นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิกฤติการเมือง ๕: สรุป

Ico48

ข้อเสนอปิดท้ายครับ

การเมืองไม่ควรเป็น "อาชีพ" แต่ควรเป็นงาน "อาสา" มากกว่า

ทุกคนรู้ว่าอาชีพหมายถึงอะไร

ส่วนงานอาสา ย่อมหมายถึงคุณสามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้สบายแล้ว จึงหันมาทำงาน"เพื่อสังคม"

ดังนั้นในช่องประวัติ อาชีพ ต้องกรอกอย่างอื่นหรือ "ว่างงาน?"

จากแนวคิดนี้ ตำแหน่งทางการเมืองจึงไม่ควรอยู่นานเกิน๑ สมัย ควรให้คนไทยอีก กว่า๖๐ล้านคนเข้ามาเสียสละเพื่อสังคมบ้าง

ถ้าคิดว่าเสียดายความรู้ ความสามารถ ก็เป็นที่ปรึกษาไปก็ได้ครับ