นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 HPLC : menu integration โดยผู้ใช้เครื่อง

Ico48

เดี๋ยวนี้เราเป็นสังคมที่ไม่ค่อยจากเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วน่ะ