นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ยิ่งทำงานเก่ง ยิ่งเป็นคนดี ยิ่งต้องรักษาความดี อย่าให้บกพร่อง

Ico48

ตรงไปตรงมา ชัดเจนค่ะ แต่สังคมที่ทำงานก็เหมือนสังคมใหญ่ๆของเราที่มีคนหลากหลายแบบ เราจะไปตัดสินคนอื่นไม่ได้ถ้าเราไม่ได้มีหน้าที่ให้คุณให้โทษเขาโดยตรง แต่เราเรียนรู้ที่จะเอาข้อดี ข้อด้อยของเขามาดูแลตัวเราให้เดินถูกทาง 

น้อง ใยมะพร้าวน้องใยไหม คิดดีทำดีแล้วค่ะ ทำต่อไปเถิด พี่โอ๋เชื่อว่าถ้าเราเอาใจเขามาใส่ใจเรา คนรอบๆตัวเราก็คงจะมีความสุขที่จะมีเราอยู่กับเขาและเราก็คงทำใจให้มีความสุขได้ ถ้าเราพยายามเข้าใจคนหลากหลายลักษณะที่เราต้องทำงานร่วมด้วย ทำใจเราเองนี่แหละง่ายที่สุดแล้วค่ะ