นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นักสร้างสุของค์กร กับความสุขที่หลากหลายของผู้คน

Ico48

อ่านบันทึกนี้ ได้คิด ได้ความรู้ใหม่ ได้มีความสุขเล็กๆ จากสารเซโรโทนิน และ เอนดอร์ฟิน อิอิ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"