นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาดำน้ำกัน

Ico48

ลืมทาครีมกันแดด....ไปหรือเปล่า?

อิ..อิ...

เนื้อหาเต็ม: มาดำน้ำกัน