นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มองโลกในแง่ดี

Ico48

ดีค่ะ มองเห็นสิ่งดี ใจก็สงบ ไม่ทุกข์

ขอบคุณความคิดที่ยังเป็นของเราเอง จะคิดแง่ไหนก็ได้

อยู่ที่การวางระบบคิดของเราเอง ใครก็ตอแยไม่ได้ จริงมั้ยคะ

เนื้อหาเต็ม: มองโลกในแง่ดี