นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ดีอย่างที่โฆษณาจริงหรือ?

Ico48
nObOdY (Recent Activities)
30 April 2014 00:25
#97900

ขอบคุณคุณธัญพรที่แชร์เรื่องที่ประสบด้วยตนเองให้ทราบครับ น่าจะบอกด้วยนะครับว่าปัญหาที่ว่านี้เกิดกับสมาคมฯ ใด ใช่กับ สสอค. และ สส.ชสอ. หรือเปล่าครับ?