นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด ๒

Ico48
นางชญานุช สัตถาภรณ์ [IP: 124.121.238.3]
21 April 2014 20:46
#97696

ดิฉันนางชญานุช สัตถาภรณ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เงินเดือนเต็มชั้นปีที่ 2 ค่ะ เงินเดือนปัจจุบัน 39630 บาท มีลูก 2 คน เรียนจบและมีงานทำเรียบร้อยแล้ว หากมีโครงการเกษียณก่อนกำหนด ในปี 2558 อยากทราบหลักเกณฑ์ค่ะว่ากำหนดอายุก่อนเกษียณกี่ปี และอื่นๆ อีก มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการค่ะ อายุปัจจุบัน 56 ปี เกิด 14 กย. 2501 ดิฉันบรรจุ ปี 2424เกษียณปี 2561 ค่ะ ปัจจุบันทำงานที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

ขอบคุณมากค่ะ