นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใบเสร็จปนเปื้อน สารอันตราย

Ico48

ตัวหนังสือเข้ม ๆ ติด ๆ กัน เป็นอันตรายต่อสายตาของผู้สูงอายุนะครับ

อิอิอิ

เราเอง