นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ถอดบทเรียน สำนักงานแห่งความสุข PSU (2)

Ico48

คึกจังหนา

เขียนมาดึก ๆ คึก ๆ คัก ๆ

นี่เป็นมุมมองของคนทำงานซึ่งอาจจะมองในบริบทของตัวเอง ถ้าสื่อสารดี ๆ ก็อาจจะเห็นมุมมองแนวอื่นบ้างก็ได้

ฮิ

อิอิอิ

เราเอง