นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันจักรีปีนี้ 2557

Ico48

ว้าว ได้อ่านแล้วประหลาดใจมาก ว่าเรื่องราวแบบนี้มีอยู่จริง ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องเล่าหรือนิทานสอนใจ ซึ่งคนโบราณได้ทำทุกอย่างไว้อย่างมีแบบแผน ท่ามกลางความพอเพียงพอดี และพยายามสรา้งมรดก ให้ไว้แก่ลูกหลาน

 

ประทับใจมากครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: วันจักรีปีนี้ 2557