นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ช่วยกันคนละไม้คนละมือ

Ico48

ถังขยะค่อนข้างจะเตี้ย ทำให้มองเห็นไม่ชัดว่า ถังไหนใส่ขยะอะไร คนที่ไม่สังเกตก็จะใส่ขยะในถังโดยไม่ทราบว่าเป็นถังที่แยกขยะ

อีกประการคนที่มาใช้บริการหลากหลาย ยากที่จะให้เป็นแนวเดียวกันทั้งหมด

อิอิอิ

เราเอง