นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กล้วยน้ำว้า

Ico48

สรรพคุณหลักที่เราชอบใช้ที่บ้านคือ เป็นยาระบาย ทานตอนเช้า ช่วยได้ดีครับ

 

แต่เค้าว่ากินกล้วยห่ามตอนท้องว่าง จะท้องผูกแทน

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: กล้วยน้ำว้า