นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มองต่างมุม เพราะชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว [Captain Phillips: วันเข้าฉาย Jan 2, 2014.]

Ico48

มีแง่มุมดีดีจังเลย ไว้จะหามาให้เด็กๆ ดู จะได้ชวนคุยประเด็นที่คุณ 2ใย เล่ามา ... เบื้องหลังของการกระทำ ^^