นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นักแชร์...ในความคิดเรา (ถอดบทเรียนแม่ยาม ??)

Ico48

"นักแชร์" ผู้มีหน้าที่ แบ่ง คือเป็นผู้ให้ และรับส่วนเพื่อนปันให้ แลกกันนะคะ มาก-น้องไม่เกี่ยง แล้วแต่ใจจะสั่งมา

แชบ้าง- เร็วบ้างไปตามจังหวะและความพร้อม ถ้าทำแล้วสนุกก็สุขยิ่งขึ้น

เจริญสุขค่ะ

ยาดมเอง