นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการสร้างสุของค์กร

Ico48
  • ศูนย์เครื่องมือฯ เนี่ย เขามีโครงการเจ๋ง ๆ อยู่เรื่อย ๆ เลย
  • โครงการ Exercise for health โครงการ และ 1 เดียว ในดวงใจ เยี่ยมทั้ง 2 โครงการเลย