นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการสร้างสุของค์กร

Ico48

บุคลากรส่วนใหญ่รูปร่างดี แข็งแรง บึกบึน

ตอนเย็นหลังเลิกงานส่วนใหญ่จะไปวิ่ง และเล่นแบดฯกัน

ดังนั้น KPI รายบุคคลผ่านฉลุยครับ