นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20 ข้อควรรู้เกี่ยวกับทีวีดิจิตอล

Ico48

คุณ Baby

ที่บ้านหนวดกุ้ง ให้คนอื่นไปใช้แล้ว ขณะนี้ใช้จานดาวเทียม ชัด แจ๋ว มาก ๆๆๆ แต่มีช่องที่มีเนื้อหาสาระอยู่ไม่กี่ช่อง

นอกนั้นน้ำ ๆ