นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แผนที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเทศไทย

Ico48

เครือข่ายโยงใยทั่วโลกจริงๆ เห็นแล้วชักไม่แน่ใจว่า ที่อยู่รอบตัวเรา มีเส้นใยต่างๆ ด้วยหรือเปล่า ขอบคุณ คุณสงกรานต์ ครับ ที่อุตสาห์สรุปแผนที่ อันพิสดารนี้ให้