นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ธรรมชาติบ้านนา

Ico48
Nobita (Recent Activities)
26 March 2014 09:02
#96953

55555 ครับ

เนื้อหาเต็ม: ธรรมชาติบ้านนา