นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เผชิญกับปัญหาในงาน เพื่อลดความเครียด 1.ปัญหาจากงานมาก

Ico48

สิ่งสำคัญที่ต้องลดอีกอย่าง

พุง

อิอิอิ

เราเอง