นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การหักเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะ : กรณีนักศึกษาไม่ชำระเงิน

Ico48
Champy (Recent Activities)
19 March 2014 15:25
#96805

เรียน คุณพี่ Mali Nilsuwan

พอผมได้อ่านบทความที่คุณพี่ Mali Nilsuwan เขียนก็เริ่มมีความคิดอยากสอบถามขึ้นมา ว่าถ้าผมเรียน ป.โท ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ และก็ทำงานไปด้วย ตำแหน่งเป็นพนักงานเงินรายได้ของคณะ สามารถใช้สิทธิ์ผ่อนผันแบบของ ป.ตรี ได้หรือไม่ครับ เพราะว่าบางที เงินเดือนก็ไม่ค่อยเพียงพอสำหรับนำไปจ่ายค่าเทอมครับ หากมีบริการหักจากบัญชีเงินเดือนได้ แบบผ่อนชำระตามภาคการศึกษา เช่น 1 ภาคการศึกษามี 4 เดือน ก็เอา 4 หารค่าเทอมและหักไปจากเงินเดือนทุกเดือนภายในระยะเวลา 4 เดือน ผมว่าก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักศึกษา ป.โท ที่เป็นบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ไม่ต้องไปกู้ยืมสหกรณ์มาจ่ายครับ ถือว่าเป็นสวัดดิการที่ดีเลยครับ