นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เผชิญกับปัญหาในงาน เพื่อลดความเครียด 1.ปัญหาจากงานมาก

Ico48

ปัญหามีไว้แก้

ปัญหาทุกปัญหา หากอยู่ในความควบคุม

มัน ก็ บ่มีปัญหา

แต่ปัญหาใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุม

มันต้องมี ตน ที่หนือกว่านั้นเข้าไป แก้ปัญหา ฮิ