นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขั้นตอนการแก้ไขเมื่อ ไฟดับแล้วระบบ Network ASB ใช้ไม่ได้

Ico48

มายืนยันครับถ้าเป็น ups line interactive นั้น APC ทนจริงๆ แต่ไม่ใช่ทุกรุ่น รุ่นต่ำๆ ถูกๆ ก็ไม่ทนครับ

หากเป็น True on-line ผมใช้ MasterGuard 3 phase 20 kVA สำหรับเครื่องมือวิจัยฯ ก็ใช้งานดีครับ 10 ปีแล้วไม่งอแง

และ Syndome 10 kVA single phase ก็ใช้งานได้ดีเช่นกัน 10 กว่าปีก็ยังใช้ได้ดี เปลี่ยนแค่ Bat. ไป 3-4 หมื่น

แต่ UPS ขนาด 3-5 kVA ทั้ง True on-line และ line interactive ส่วนใหญ่มักจะเริ่มรวนเร เมื่อย่างเข้าปีที่ 5 ครับ