นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขั้นตอนการแก้ไขเมื่อ ไฟดับแล้วระบบ Network ASB ใช้ไม่ได้

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
17 March 2014 10:43
#96734

APC นี่ใช้ดีจริงครับ แต่ข้อเสียที่พบคือค่อนข้างจะเปราะไปหน่อย โดยเฉพาะใช้กับบ้านเราที่ไฟไม่คงที่ ติด ดับบ่อย กับ เกินบ่อย ตกบ่อย

ของเขาดี แต่มันรับแบบมาตรฐานบ้านเราไม่ได้

ใจเสาะว่างั้น

อิอิอิ

เราเอง