นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มองโลกในแง่ดี

Ico48

คุณดีเกินไปเป็นคำ แก้ต่างเมื่อแฟนจะบอกเลิกหรืเปล่า

มองโลกแง่ดี คิดบวก

ทำให้ผู้หญิงสวยขึ้น

เนื้อหาเต็ม: มองโลกในแง่ดี