นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย

Ico48

หลาย บว หลาย สน นะครับ กว่าจะจบ

แบบว่า ส่งนาน

อะไรประมาณนั้นครับ

อิอิอิ

เราเอง