นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นายกสโมสรฯ คนใหม่ เน้นสร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ เชิญชมรมบุคลากรร่วมมือจัดกิจกรรม

Ico48

ยินดีด้วยค่ะ ฝากเรียนนายก เดินหน้าโดยธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์ เพื่อทุกอย่างที่หนุนเสริมความเป็นสงขลานครินทร์

อีกหนึ่งพลังเสริมที่ศรัทธา"คุณค่าคน"ค่ะ ขอบคุณผู้สื่อสารทำหน้าที่ได้เยี่ยมค่ะ

เจริญธรรม เจริญสุข

ยาดมเอง