นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Mass (MAT 95XL) : สาเหตุที่ 2 ไม่เจอพีค สารมาตรฐาน

Ico48

@พี่โอ๋

ไม่มี alarm เตือนค่ะ ต้องตรวจสอบด้วยตัวเอง

ส่วนของ FAB วิศวกรแจ้งว่าเป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาและไม่ได้ผลิตโดย Thermo

จึงยากที่จะมีระบบตรวจสอบอัตโนมัติ